Select Page

A/B splittest

Sådan opsætter du en A/B splittest af din kampagne.

Step-by-step guide