Select Page

Integration: DanDomain Classic

Sådan opsætter du integrationen mellem DanDomain Classic og Heyloyalty

Step-by-step guide

Dokumentation

Hvis du har flere lister på din Heyloyalty konto og ønsker at din DanDomain webshop kun med kommunikere med dén specifikke liste den er tilknyttet, kan du tilføje dit Heycommerce IntegrationsID til din tracking.  

For at finde dit TrackingID skal du i Heyloyalty gå ind under “listeintegrationer” og derefter vælge “Opsæt Heycommerce light integration”/”Opsæt Heycommerce integration” alt efter hvilken licens du har.  

Herunder kan du se dit integrationsID. 

Dette tilføjer du til din tracking, inde på din DanDomain webshop. Du finder tracking scriptet under “indstillinger” -> “Integration” -> “Scripts” -> “Heyloyalty” -> “Alle sider”. 

Her skal du tilføje dit trackingID til linje 5, lige inden slut-parentesen. dit trackingID skal sættes i anførselstegn, så den fulde linje vil så ud som nedenstående eksempel: 

HLTracking.initialize(‘UUSuOJkr3223ddad23ee23da2′, ’45’, ‘1102’); 

HUSK: ovenstående er et eksempel, som tilhører en test shop. Du vil formentligt have andre værdier inden slut-parentesen. 

Hvis du har en multishop løsning og har behov for at kopierer dit script til alle site, men ønsker at bruge individuel tracking, så kan det sagtens lade sig gøre.  

For at gøre det nemmere og kun skulle implementere scriptet én gang. 

Du skal blot erstatte webshopno1 og lign. med din shop referer. Dette er oftest “www.ditdomæne.dk” eller “ditdomæne.dk” og dit integrationsId, samt tilføje “String(trackingId), som vist nedenfor.  

Du er også meget velkommen til at kontakte os, for at høre mere. 

<script> 
  var currentDomain = window.location.hostname; 
    switch(currentDomain) { 
    case’webshopno1′: 
      trackingId = ‘integrationID1’; 
      break; 
    case’webshopno2′: 
      trackingId = ‘integrationID2’; 
      break; 
   case’webshopno3′: 
     trackingId = ‘integrationID3’; 
     break; 
   default: 
     trackingId = ‘integrationID1’ 
} 
</script> 
<script> 
  var hlt; 
  var HLTrackingLoaded = function (HLTracking) { 
  hlt=HLTracking; 
  HLTracking.initialize(‘123123123’, 45, String(trackingId)); 
  HLTracking.trackEvent(‘Visit’); 
  } 
</script> 
<script> 
  function (d, t) { 
  varg = d.createElement(t), 
  s = d.getElementsByTagName(t)[0]; 
  h = “https:” == document.location.protocol ? “https://” : “http://”; 
    g.src = h + ‘bi.heyloyalty.com/smartweb.js’; 
    s.parentNode.insertBefore(g, s); 
  }document, ‘script’)); 
     document.onsubmit = function(e) { 
     hlt.trackClick(e); 
  } 
</script> 

<script> 
var currentDomain = window.location.hostname;    
  switch(currentDomain) {    
    case 'webshopno1':      
      trackingId = 'integrationID1';      
      break;    
    case 'webshopno2':      
      trackingId = 'integrationID2';      
      break;    
    default:      
      trackingId = 'integrationID1';   
  }
</script>
<script>    
  var hlt;    
  var orderNumber = '[[OrderID]]';    
  var basketPrice = '[[SubTotalInclVATUSNoCur]]';    
  var HLTrackingLoaded = function (HLTracking) {        
    hlt=HLTracking;        
    HLTracking.initialize('INSERTAPIKEYHERE', INSERTSESSIONTIMEHERE, String(trackingId));        
    HLTracking.trackEvent('Visit', orderNumber, basketPrice);    
  }
</script>
<script>    
  (function (d, t) {        
    var g = d.createElement(t),            
    s = d.getElementsByTagName(t)[0];            
    h = 'https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://';            
    g.src = h + 'bi.heyloyalty.com/dandomain.js';        
    s.parentNode.insertBefore(g, s);    
  } (document, 'script'));    
  document.onsubmit = function(e) {        
    if (e.target.id != 'mpoform' || hlt !== undefined) {            
      hlt.trackClick(e);        
    }    
  }
</script>